کشت و صنعت کارون

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ورق آلومنیوم 7/0 میلیمتر رولی به مشخصه فنی 1000MM-0/7 و ورق آلومنیوم 7/0 میلیمتر ورقه ای به مشخصات فنی 2000MM*1000*0/7

مربوط به شرکت کشت و صنعت کارون را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی کشت و صنعت کارون با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KARUN-1749-53022879 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ورق آلومنیوم 7/0 میلیمتر رولی به مشخصه فنی 1000MM-0/7 و ورق آلومنیوم 7/0 میلیمتر ورقه ای به مشخصات فنی 2000MM*1000*0/7


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید