گروه صنایع سیمان کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مته انگشتی NO38 - مته انگشتی NO20 - مته انگشتی NO11 - آچار آلن MM3 -

مربوط به شرکت گروه صنایع سیمان کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی گروه صنایع سیمان کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KCIG-300-درخواست خرید 187 گروه :ابزار و یراق آلات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

مته انگشتی NO38 - مته انگشتی NO20 - مته انگشتی NO11 - آچار آلن MM3 -


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید