سیمان ممتازان کرمان

در این صفحه استعلام خرید با شرح

الکترو پمپ DAB مطابق با اطلاعات پیوست

مربوط به شرکت سیمان ممتازان کرمان را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سیمان ممتازان کرمان با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KMCC-512-99040168 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

الکترو پمپ DAB مطابق با اطلاعات پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید