پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

BATT INTAKE CCN 8172939933 فیبر کربنی هوای ورودی کمپرسور هوا مدل MH75KW

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-1056-PHD-15098-KH گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

BATT INTAKE CCN 8172939933 فیبر کربنی هوای ورودی کمپرسور هوا مدل MH75KW


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید