پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید شیمز در سایز های A,B,C,D با ضخامت های 2-1.5-1-0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1-0.15-0.10 لازم به ذکر است شیمز ها حتما باید در داخل کیف مخصوص به خود تهیه و ارائه گردد.

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-1106-PHD-19194-KH گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

خرید شیمز در سایز های A,B,C,D با ضخامت های 2-1.5-1-0.9-0.8-0.7-0.6-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1-0.15-0.10 لازم به ذکر است شیمز ها حتما باید در داخل کیف مخصوص به خود تهیه و ارائه گردد.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید