پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دستگاه لاستیک در آر از نوع مرغوب جهت خودرو های سواری سبک (از برند های معتبر) لازم به ذکر است برند های چینی و متفرقه مورد تایید نمی باشد.

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-1143-PHD-95485-KH گروه :هیدرولیک و پنوماتیک
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

دستگاه لاستیک در آر از نوع مرغوب جهت خودرو های سواری سبک (از برند های معتبر) لازم به ذکر است برند های چینی و متفرقه مورد تایید نمی باشد.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید