شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

طراحی و ساخت مکانیکال سیل (MECHANICAL SEAL) بر اساس مدل و ابعاد نقشه های پیوست جهت پمپ revamp

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-182-PHD-96411 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

طراحی و ساخت مکانیکال سیل (MECHANICAL SEAL) بر اساس مدل و ابعاد نقشه های پیوست جهت پمپ revamp

 توضیحات بیشتر : طراحی و ساخت مکانیکال سیل (MECHANICAL SEAL) بر اساس مدل و ابعاد نقشه های پیوست جهت پمپ revamp

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید