شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت برد آلارم کمپرسور های ناحیه LPG طبق نمونه و نقشه ALARM PLUG PC CARD ASSY

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-183-99-4734 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

ساخت برد آلارم کمپرسور های ناحیه LPG طبق نمونه و نقشه ALARM PLUG PC CARD ASSY

 توضیحات بیشتر : ساخت برد آلارم کمپرسور های ناحیه LPG طبق نمونه و نقشه ALARM PLUG PC CARD ASSY

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید