شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید و یا ساخت سه قلم انواع آب بند ( V-RING , COMPACT SEAL )

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-226-PHS95776 گروه :قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
  کارشناس خرید : حامد آرامش
  شماره تماس : 09177922249
شرح استعلام :

خرید و یا ساخت سه قلم انواع آب بند ( V-RING , COMPACT SEAL )


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید