شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت و یا خرید 4 قلم انواع لاستیک آب بند

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-227-phs-95399 گروه :قطعات لاستیکی، لرزه گیر و اکسپنشن
  کارشناس خرید : حامد آرامش
  شماره تماس : 09177922249
شرح استعلام :

ساخت و یا خرید 4 قلم انواع لاستیک آب بند


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید