شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید و تامین ON-OFF BALL VALVE در سایز NPT 1/4 از برند “VEE-LOK” طبق تقاضا و مشخصات پیوست

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-229-PHS-95457GB گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : مهدی برادر چرلی
  شماره تماس : 09301004401
شرح استعلام :

خرید و تامین ON-OFF BALL VALVE در سایز NPT 1/4 از برند “VEE-LOK” طبق تقاضا و مشخصات پیوست

 توضیحات بیشتر : خرید و تامین ON-OFF BALL VALVE در سایز ¼ NPT از برند “VEE-LOK” طبق تقاضای ومشخصات پیوست

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید