شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت پکینگ مطابق با تقاضا و نقشه پیوست

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-245-PHS-85507 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : رستگار
  شماره تماس : 09355462179
شرح استعلام :

ساخت پکینگ مطابق با تقاضا و نقشه پیوست

 توضیحات بیشتر : ساخت پکینگ مطابق با تقاضا و نقشه پیوست

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید