شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 6 عدد igniter retraction مربوط به توربین sgt-300

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-247-PHS56433 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : حامد آرامش
  شماره تماس : 09177922249
شرح استعلام :

ساخت 6 عدد igniter retraction مربوط به توربین sgt-300


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید