شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت یا تامین لوازم یدکی کلیدهای M.V سوئیچ روم مخزن دو منظوره طبق مشخصات و تقاضای پیوست P/F”TAMCO” VACUM CIRCUIT BREAKER

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-279-PHD-56521 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

ساخت یا تامین لوازم یدکی کلیدهای M.V سوئیچ روم مخزن دو منظوره طبق مشخصات و تقاضای پیوست P/F”TAMCO” VACUM CIRCUIT BREAKER


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید