شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

فرول اینکونل 25x1.6 و کاغذ سرامیکی THK=1mm

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-28-PHS76376 گروه :مواد و عایق های نسوز
  کارشناس خرید : محمدیان
  شماره تماس : 09144017287
شرح استعلام :

فرول اینکونل 25x1.6 و کاغذ سرامیکی THK=1mm

 توضیحات بیشتر : نقشه را بررسی و با مهر شرکت تایید و ضمیمه شود * تهيه فاينال بوك شامل نقشه و آناليز متريال و نتايج آزمايشگاهي و مقاومتهاي فيزيكي در صورت برنده شدن نمونه داده می شود . مهندسی معکوس و نقشه ساخت ارائه شود

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید