شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت 4 قلم SHAFT, PINION, WHEEL , گاورنر مطابق نقشه و مدارک پیوست جهت پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد.

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-31-PHD85238 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : مقیمی عبداله
  شماره تماس : 09369996543
شرح استعلام :

ساخت 4 قلم SHAFT, PINION, WHEEL , گاورنر مطابق نقشه و مدارک پیوست جهت پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد.

 توضیحات بیشتر : ساخت 4 قلم SHAFT, PINION, WHEEL , گاورنر مطابق نقشه و مدارک پیوست

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید