شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت تیوب های تیتانیومی با پوشش MMO مخصوص هیپوکلرید سدیم * جهت پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد.

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-33-PHS95704 گروه :خدمات و محصولات مرتبط با نفت،گاز و پتروشیمی
  کارشناس خرید : مقیمی عبداله
  شماره تماس : 09369996543
شرح استعلام :

ساخت تیوب های تیتانیومی با پوشش MMO مخصوص هیپوکلرید سدیم * جهت پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد.

 توضیحات بیشتر : ساخت تیوب های تیتانیومی با پوشش MMO مخصوص هیپوکلرید سدیم

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید