شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

تأمین چهار آیتم PLUG LUBRICATED VALVE و BUTTER FLY VALVE طبق مشخصات تقاضای پیوست

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-340-PHS-75638 گروه :آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

تأمین چهار آیتم PLUG LUBRICATED VALVE و BUTTER FLY VALVE طبق مشخصات تقاضای پیوست


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید