شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت یا خرید کلاچ مربوط به بویلر C-7201 مطابق درخواست و مدارک پیوست * جهت هماهنگي و پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-35-PHS85032 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : مقیمی عبداله
  شماره تماس : 09369996543
شرح استعلام :

ساخت یا خرید کلاچ مربوط به بویلر C-7201 مطابق درخواست و مدارک پیوست * جهت هماهنگي و پاسخگويي به سوالات با شماره تلفن 9-0773382290 داخلي 4123 تماس حاصل نماييد

 توضیحات بیشتر : ساخت یا خرید کلاچ مربوط به بویلر C-7201

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید