شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت یک آیتم SHAFT جهت فن دمنده بویلر E8-1501-5/6

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-37-PHS95715 گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : حامد آرامش
  شماره تماس : 09303652061
شرح استعلام :

ساخت یک آیتم SHAFT جهت فن دمنده بویلر E8-1501-5/6

 توضیحات بیشتر : ساخت یک آیتم SHAFT جهت پمپ E8-1501-5/6

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید