شرکت پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ساخت یک آیتم فلوتر مطابق با اطلاعات اعلامی و نقشه شماتیک پیوست

مربوط به شرکت شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-45-PHD85094 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : حامد آرامش
  شماره تماس : 09303652061
شرح استعلام :

ساخت یک آیتم فلوتر مطابق با اطلاعات اعلامی و نقشه شماتیک پیوست

 توضیحات بیشتر : ساخت یک آیتم فلوتر مطابق با اطلاعات اعلامی و نقشه شماتیک پیوست

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید