پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

VENTIL TEST & REPAIR EQUIPMENT قطعات یدکی دستگاه تست ولو برای کارگاه ولو شاپ

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-596-PHD-95501-KH گروه :هیدرولیک و پنوماتیک
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

VENTIL TEST & REPAIR EQUIPMENT قطعات یدکی دستگاه تست ولو برای کارگاه ولو شاپ


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید