پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

جرثقیل مونو ریل DEMAG به همراه استپر و ریل قرقره های مربوط به کابل فرمان به طول سی متر با ظرفیت 1 تن

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-615-PHD-05020-KH گروه :ماشین سنگین ، ماشین آلات، جرثقیل و بالابر
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

جرثقیل مونو ریل DEMAG به همراه استپر و ریل قرقره های مربوط به کابل فرمان به طول سی متر با ظرفیت 1 تن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید