پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

PARTS FOR PUMPIRAN HI PRESSURE CENTRIFUGAL PUMP WKL/100 همراه با الکترو موتور و شاسی کامل و از نوع مکانیکال سیلی باشد.

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-875-PHD-15002-KH گروه :قطعات و تجهیزات مکانیکی (پمپ، بلبرینگ، واشر و ...
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

PARTS FOR PUMPIRAN HI PRESSURE CENTRIFUGAL PUMP WKL/100 همراه با الکترو موتور و شاسی کامل و از نوع مکانیکال سیلی باشد.


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید