پتروشیمی خارک

در این صفحه استعلام خرید با شرح

جک کتابی هیدرولیک ENERPAC از نوع 10 تن (همراه با متعلقات )

مربوط به شرکت پتروشیمی خارک را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی پتروشیمی خارک با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :KPC-882-PHD-15003-KH گروه :ابزار و یراق آلات
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

جک کتابی هیدرولیک ENERPAC از نوع 10 تن (همراه با متعلقات )


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید