توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT

در این صفحه استعلام خرید با شرح

آنتی ویروس 260 لایسنس

مربوط به شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-103-655 گروه :کامپیوتر و تجهیزات شبکه
  کارشناس خرید : داود هاشمی
  شماره تماس : 9- 02156231574 / داخلی 3471
شرح استعلام :

آنتی ویروس 260 لایسنس


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید