شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه

در این صفحه استعلام خرید با شرح

شمع ژنراتور

مربوط به شرکت شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-130-27100328 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : بهزاد کاهه
  شماره تماس : 09122273821
شرح استعلام :

شمع ژنراتور


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید