شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مزاید فروش ضایعات فلزی ، سوپر آلیاز و روغن

مربوط به شرکت شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-131-MIGT-R006 گروه :سایر
  کارشناس خرید : عباس رشوند
  شماره تماس : 02188601656
شرح استعلام :

مزاید فروش ضایعات فلزی ، سوپر آلیاز و روغن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید