شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه

در این صفحه استعلام خرید با شرح

Continues Emission Monitoring System (CEMS)

مربوط به شرکت شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-135-غدیر 4 گروه :ساخت قطعات و تجهیزات نیروگاهی
  کارشناس خرید : بهزاد کاهه
  شماره تماس : 09122273821
شرح استعلام :

Continues Emission Monitoring System (CEMS)


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید