توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT

در این صفحه استعلام خرید با شرح

برقو REMAER قطر های 18 و 22

مربوط به شرکت توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی توربین های گازی صنعتی خاورمیانه MIGT با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MIGT-68-موتور37 گروه :ابزار و یراق آلات
  کارشناس خرید : داود هاشمی
  شماره تماس : 9- 02156231574 / داخلی 3471
شرح استعلام :

برقو REMAER قطر های 18 و 22


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید