شرکت موج نیرو

در این صفحه استعلام خرید با شرح

کابل برق 2.5*3 برند درجه یک 3000 متر (تائیدیه و تست آزمایشگاه ارائه شود)

مربوط به شرکت شرکت موج نیرو را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت موج نیرو با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MNC-62-A0102 گروه :قطعات و تجهیزات الکتریکی
  کارشناس خرید : عبدی
  شماره تماس : 91082163-داخ
شرح استعلام :

کابل برق 2.5*3 برند درجه یک 3000 متر (تائیدیه و تست آزمایشگاه ارائه شود)

 توضیحات بیشتر : کابل برق 2.5*3 برند درجه یک 3000 متر (تائیدیه و تست آزمایشگاه ارائه شود)

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید