شرکت موج نیرو

در این صفحه استعلام خرید با شرح

رک 9 یونیت دیواری عمق 60 سانت - 37عدد

مربوط به شرکت شرکت موج نیرو را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت موج نیرو با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MNC-64-A0104 گروه :تجهیزات مخابراتی و ارتباطات راه دور
  کارشناس خرید : عبدی
  شماره تماس : 91082163-داخ
شرح استعلام :

رک 9 یونیت دیواری عمق 60 سانت - 37عدد

 توضیحات بیشتر : رک 9 یونیت دیواری عمق 60 سانت - 37عدد

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید