شرکت موج نیرو

در این صفحه استعلام خرید با شرح

عملیات کابلکشی هوایی OPGW و کابل کانالی و فیوژن

مربوط به شرکت شرکت موج نیرو را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی شرکت موج نیرو با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MNC-65-A0105 گروه :خدمات تعمیر و نگه داری - نصب و راه اندازی
  کارشناس خرید : عبدی
  شماره تماس : 91082163-داخ
شرح استعلام :

عملیات کابلکشی هوایی OPGW و کابل کانالی و فیوژن

 توضیحات بیشتر : عملیات کابلکشی هوایی OPGW و کابل کانالی و فیوژن

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید