مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید اسید سولفوریک98% به مقدار300تن

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-103-97100718 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486
شرح استعلام :

خرید اسید سولفوریک98% به مقدار300تن


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید