مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 خرید اسید سولفوریک98% به مقدار300تن


  تاریخ انتشار : 1398-04-16
  مهلت ارسال : 1398-04-22
  شماره استعلام : MTPP-103-97100718
  گروه : مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...


  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486