مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید مرکاپتو بنزو تازول کارشناس مربوطه مهندس رادفر09183152338

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-172-97100717 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : سید حامد حجازی
  شماره تماس : 09394260486
شرح استعلام :

خرید مرکاپتو بنزو تازول کارشناس مربوطه مهندس رادفر09183152338


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید