مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مسباره جهت سند بلاست

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-175-98100633 گروه :سایر
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

مسباره جهت سند بلاست

 توضیحات بیشتر : کارشناس خرید نیکوخوی 09183120773

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید