مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

هیدرازین هیدارت55 درصد برند آرکمای فرانسه یا بایر (لنکسس) آلمان ضمن جهت هماهنگی بیشتر با کارشناس مربوطه اقای جعفر بهرامی 09188191033 تماس حاصل نمایید

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-344-99100922 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

هیدرازین هیدارت55 درصد برند آرکمای فرانسه یا بایر (لنکسس) آلمان ضمن جهت هماهنگی بیشتر با کارشناس مربوطه اقای جعفر بهرامی 09188191033 تماس حاصل نمایید


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید