مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

قطعات مورد نیاز رنگ و پوشش درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید آقای صفائی 09183129691 آقای مهندس غفاری 09183111295

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-346-99300053 گروه :سایر
  کارشناس خرید : مجید بابایی
  شماره تماس : 08135378589
شرح استعلام :

قطعات مورد نیاز رنگ و پوشش درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ذیل تماس حاصل فرمائید آقای صفائی 09183129691 آقای مهندس غفاری 09183111295


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید