مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

خرید سلونوئید ولو مارک ASCO کارشناس فنی مهندس کرمی 09199121589

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-347-99100888 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : مجید بابایی
  شماره تماس : 08135378589
شرح استعلام :

خرید سلونوئید ولو مارک ASCO کارشناس فنی مهندس کرمی 09199121589


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید