مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترموکوبل اگزوز نوع k

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-353-98400106 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : امیر پیامنی
  شماره تماس : 09166683947
شرح استعلام :

ترموکوبل اگزوز نوع k

 توضیحات بیشتر : شماره تماس جهت اطلاعات فنی مهندس بهلولی : 09163687939

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید