مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

ترانسدیوسر فشار به جریان (hart) Rosemount Smart

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-354-99400077 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : امیر پیامنی
  شماره تماس : 09166683947
شرح استعلام :

ترانسدیوسر فشار به جریان (hart) Rosemount Smart

 توضیحات بیشتر : شماره تماس جهت اطلاعات فنی مهندس بهلولی: 09163687939

فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید