مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

حافظه EPROM SUBMODULE کارشناس فنی 09199121589 مهندس کرمی

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-361-99100733-2 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : مجید بابایی
  شماره تماس : 08135378589
شرح استعلام :

حافظه EPROM SUBMODULE کارشناس فنی 09199121589 مهندس کرمی


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید