مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

روغن ایرانول D7000 درخواست کننده اداره تجهیزات

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-362-99100339 گروه :مواد شیمیایی، روغن ها، اسید ها و ...
  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843
شرح استعلام :

روغن ایرانول D7000 درخواست کننده اداره تجهیزات


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید