مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سنسور o2 جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای محبعلئی تماس حاصل نمایید 09182127938

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-365-99100876 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : مجید بابایی
  شماره تماس : 08135378589
شرح استعلام :

سنسور o2 جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای محبعلئی تماس حاصل نمایید 09182127938


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید