مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

دیافراگم سیل مخصوص گاز کلر همراه با گیج کوپل شده 0 تا 16بار(60mm) اتصال 1/4npt برند ویکا تعداد 5 عدد لطفا فایل فنی ضمیمه گردد کارشناس فنی مهندس محبعلی ئی 09182127938

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :MTPP-415-140010186-2 گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

دیافراگم سیل مخصوص گاز کلر همراه با گیج کوپل شده 0 تا 16بار(60mm) اتصال 1/4npt برند ویکا تعداد 5 عدد لطفا فایل فنی ضمیمه گردد کارشناس فنی مهندس محبعلی ئی 09182127938


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید