مدیریت تولید برق شهید مفتح

در این صفحه استعلام خرید با شرح

لوله کربن استیل

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق شهید مفتح با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 لوله کربن استیل


  تاریخ انتشار : 1398-02-18
  مهلت ارسال : 1398-02-27
  شماره استعلام : MTPP-42-m225
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات


  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843