مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 لوله کربن استیل


  تاریخ انتشار : 1398-02-18
  مهلت ارسال : 1398-02-27
  شماره استعلام : MTPP-42-m225
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843