مدیریت تولید برق شهید مفتح

 شرح استعلام :

 میلگرد اهن


  تاریخ انتشار : 1398-02-21
  مهلت ارسال : 1398-02-31
  شماره استعلام : MTPP-49-m226
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات

  فایل استعلام بهاء :

  کارشناس خرید : محسن خورسندیان
  شماره تماس : 09181116843