نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

در این صفحه استعلام خرید با شرح

مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 6.6kv , 650 kw بصورت اورجینال، مربوط به cw pump واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

مربوط به شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :NCCPP-115-1401-6 گروه :تأمین کننده قطعات نیروگاهی، نمایندگی ها و دفاتر فروش
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 6.6kv , 650 kw بصورت اورجینال، مربوط به cw pump واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید