مدیریت تولید برق نکا

در این صفحه استعلام خرید با شرح

سنسور لرزش 2عدد

مربوط به شرکت مدیریت تولید برق نکا را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی مدیریت تولید برق نکا با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

 شرح استعلام :

 سنسور لرزش 2عدد


  تاریخ انتشار : 1398-02-15
  مهلت ارسال : 1398-02-22
  شماره استعلام : NEKA-394-42128
  گروه : الکترونیک، ابزار دقیق و کنترل


  کارشناس خرید : اسماعيل باقري خليلي
  شماره تماس : 01134622655