مدیریت تولید برق نکا

 شرح استعلام :

 Diaphram valve flanged end PVDF DN=100


  تاریخ انتشار : 1398-02-22
  مهلت ارسال : 1398-02-29
  شماره استعلام : NEKA-399-38169
  گروه : آهن آلات، ورق، لوله، والو و اتصالات


  کارشناس خرید : سيد ايمان رشيدايي
  شماره تماس : 09111551536